Candid Kaviruru

                  Candid Kaviruru                                     More
Candid Kaviruru Candid shot of princess Kaviruru. Epupa Falls, Namibia.